Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Make a Complaint in Macedonian

Download Macedonian brochure (PDF, 201KB)

Како да поднесете поплака во врска со службата за помош на лицата со попреченост.

Понекогаш луѓето не се задоволни со услугата што ја добиваат како лица со попреченост.

Ако сакате да разговарате за некоја служба за помош на лицата со попреченост во Викторија, може да се јавите на организацијата за решавање на поплаки против служби за помош на лицата со попреченост – Disability Services Commissioner. Може да побарате од роднини или пријатели да ви помогнат да разговарате со нас.

Ние ќе соработуваме со вас и со службата за помош, со цел да ги подобриме нештата. Нашите услуги се целосно бесплатни и независни од владата и други служби.

На некои луѓе им е потребен преведувач за да зборуваат со нас на својот тазик. Може да ви организираме бесплатна помош од преведувач.

За да разговарате со нас:

  • Јавете ни се на телефон 1800 677 342 или пополнете го образецот подолу. Речете ни ако ви треба преведувач. Може да ви се јавиме подоцна со преведувач.

  • Речете ни зошто сте незадоволни.

  • Може да одлучиме заедно што да се прави натаму.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au