Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Make a Complaint in Persian

Download Persian brochure (PDF, 229KB)

نحوه شکایت از خدمات حمایتی برای افراد دارای ناتوانی یا معلولیت.

بعضی اوقات مردم از خدمات حمایتی ناتوانی خود ناراضی هستند.

چنانچه می خواهید با فردی در مورد یکی از خدمات حمایتی برای افراد دارای ناتوانی یا
معلولیت در ویکتوریا صحبت کنید، می توانید با کمیسیونر خدمات ناتوانی (سازمان
استرالیایی برای حل شکایت مربوط به خدمات حمایتی برای افراد دارای
معلولیت) (Disability Services
Commissioner) حرف بزنید.

ما با شما و خدمات حمایتی کار می کنیم تا اوضاع را بهبود ببخشیم. خدمات ما کاملاً
رایگان و مستقل از خدمات دولتی و سایر خدمات است.

بعضی از افراد به هنگام صحبت با ما نیاز به مترجم دارند تا بتوانند به زبانی غیر از
زبان انگلیسی صحبت کنند. ما می توانیم حضور مترجم را به صورت رایگان هماهنگ کنیم.

برای آنکه با ما صحبت کنید:

  • با ما به شماره
    1800 677 342 تماس گرفته یا فرم موجود در زیر را تکمیل کنید. اگر
    نیاز به مترجم دارید به ما بگویید. می توانیم با یک مترجم دوباره با شما تماس
    بگیریم.

  • به ما بگویید از چه موردی ناراضی هستید.

  • ما می توانیم با هم تصمیم بگیریم چه کاری را در مرحله بعدی باید انجام بدهیم.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au