Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Thank you Serbian

Хвала вам што сте контактирали Повереника за службе које пружају подршку особама
са инвалидитетом (Disability Services Commissioner)

Позваћемо вас ускоро са преводиоцем.

Не устручавајте се да се жалите

Повереник за службе које пружају подршку особама са инвалидитетом (Disability
Services Commissioner)

Независни глас који унапређује права и решава жалбе на рад служби које пружају
подршку особама са инвалидитетом у Викторији.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au