Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Thank you Croatian

Hvala vam što ste kontaktirali Povjerenika za usluge osobama sa invaliditetom
(Disability Services Commissioner)

Uskoro ćemo vas nazvati kada stupimo u kontakt sa tumačem.

U redu je žaliti se

Povjerenik za usluge osobama sa invaliditetom (Disability Services Commissioner)

Neovisna služba koja promiče prava i rješava žalbe glede usluga za osobe sa
invaliditetom u Viktoriji.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au