Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Thank you Swahili

Asante kwa kuwasiliana na Kamishna wa Huduma za Ulemavu

Le llamaremos a la brevedad con un intérprete

Sisi tutakuita hivi karibuni na mkalimani.

Ni sawa kulalamika

Sauti ya kujitegemea ya kukuza haki na kutatua malalamiko juu ya huduma za ulemavu katika Victoria.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au