Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Thank you Macedonian

Благодариме што се јавивте на Disability Services Commissioner

Ќе ви се јавиме наскоро со преведувач.

Во ред е да се жалите

Disability Services Commissioner

Независна организација што ги поддржува правата на лицата со попреченост и
разрешува поплаки во врска со службите за попреченост во Викторија.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au