Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Thank you Polish

Dziękujemy za skontaktowanie się z Biurem Komisarza ds. Usług Pomocy Dla Osób
Niepełnosprawnych

Zadzwonimy do ciebie wkrótce z pomocą tłumacza.

Wolno ci się poskarżyć

Biuro Komisarza ds. Usług Pomocy Dla Osób Niepełnosprawnych

Niezależny głos promujący prawa i rozwiązujący skargi na służby pomocy dla osób
niepełnosprawnych w Wiktorii.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au