Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Thank you Somali

Ku mahadsanid inaad la soo xiriirto Komisaariyaha Adeegyada Iinta (Disability Services Commissioner)

Le llamaremos a la brevedad con un intérprete

Waan kusoo wici doonaa anagoo adeegsanaynaa turjumaan.

Komisaariyaha Adeegyada Iinta
(Disability Services Commissioner)

Haya’d madaxbannaan oo ilaaliso xuquuqda iyo xallinta cabashooyinka ku saabsan adeegyada iinta halkan Victoria.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au